LÄRANDETS KREATIVA KAOS

Välkommen att nedan ta del av filmer, dokument och websidor från vår verksamhet på Lärandets Hus, Chalmers, Göteborg


LJUDGUDE FÖR RUNDVANDRING

Rundtur på svenska

============================================

FILMER (mp4-format)
Kan ta en liten stund att ladda ner.
Tiderna anger speltid.


William Chalmersföreläsningen 2010             51 min

William Chalmersföreläsningen 2010-trailer    44 sek

Akademisk kvart på Bokus, Avenyn 2011     22 minanka

Evighetshjul på Svenska Mässan 2011             1 min

Creative Teaching, Svenska Institutet 2012       4 min

Leviterande bil 2013                                          1 min

Skolexperiment KTH 2012                              60 min

Seriös kreativitet (Hedersdoktor Karlstad)          1 tim 

Dobromir                         20 filmer, varje kring 10 min

============================================

BESTÄLL GRATIS FÖREDRAG (VUXNA)

Populärvetenskaplig fysik

Seriös kreativitet

============================================

DOKUMENT

Översikt av aktiviteter på Lärandets hus

Tåg
129 experiment från min lärarfortbildning

Särtryck från Fysikaktuellt: 43 enkla experiment                 

Lärandets kreativa kaos - KVSU:s årsbok 38


Outreach initiatives by universities

Historik Fysikaliska leksaker

Insändare GP


=============================================

WEBSIDORRing

www.ponilssonshomepage.se

www.larandetshus.se

www.fysikaliskaleksaker.se

www.cafealar.se

www.potalks.se

www.neuroforum.se

==========================================

KONTAKT


Prof Per-Olof Nilsson
Institutionen för fysik
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Besöksadress:
Fysikgården 4, rum 5164
Chalmersområdet Johanneberg

Telefon:
070-753 5312

Epost:
per-olof.nilsson@chalmers.se

=============================